Jogi  nyilatkozat és felhasználási feltételek

Jogi nyilatkozat


Impresszum

Az Ön által megnyitott weboldalért, annak működéséért és tartalmáért a következők a felelősek

A cég:

SC eeebid SRL
B-dul. Eroilor, nr. 3A
500007 Brasov
Románia

törvényes képviselő: Gabriela Anca Aust, ügyvezető igazgató

Adóazonosító szám: RO13295779
Cégjegyzékszám a brassói cégbíróságon: J8/705/2000
EUID: ROONRC.J8/705/2000 

Részvénytőke: 200 lej, teljesen befizetve 

Kapcsolattartó: 
telefon / fax: +40-268-543489
e-mail: office@eeebid.ro

Szerkesztői felelősség: Gabriela Anca Aust
Tárhelyszolgáltató: AWS és SC eeebid SRL a Noris Network AG-val együttműködve
Tervezés és megvalósítás: Gabriela Anca Aust

Felhasználási feltételek

Áttekintés

Az alábbiakban az Ön és az SC EEEBID SRL között létrejött megállapodás feltételei szerepelnek. A weboldal elérésével vagy használatával Ön tudomásul veszi, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek ismeri el ezeket a feltételeket, valamint betartja az összes vonatkozó törvényt és szabályozást, beleértve az export és re-export ellenőrzésére vonatkozó törvényeket és rendelkezéseket. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket, kérjük, ne használja ezt a weboldalt. Az SC EEEBID SRL az Ön értesítése nélkül bármikor felülvizsgálhatja a jelen Felhasználási feltételeket és a weboldalon található egyéb információkat. Az SC EEEBID SRL továbbá bármikor, előzetes értesítés nélkül javíthatja vagy módosíthatja az ezen az oldalon feltüntetett termékeket, szolgáltatásokat vagy programokat.

Általános

Ez a weboldal minden oldalon tartalmaz egy tulajdonosi jogokra vonatkozó közleményt, valamint további szerzői jogi információkat, amelyeket be kell tartani és követni kell. Ez különösen vonatkozik a szoftverünk kialakítására, az API-nkra, a licenc- és árképzési modellünkre, logóinkra és az üzleti esettanulmány kalkulátorunkra, amelyek a mi szellemi tulajdonjogunkat képezik, és nem másolhatók vagy visszafejthetők.

Az SC EEEBID SRL nem kizárólagos, nem átruházható, hanem korlátozott engedélyt ad Önnek, mint az SC EEEBID SRL (vagy testvérvállalatai és forgalmazó partnerei) ügyfeleként vagy potenciális ügyfeleként az ezen a webhelyen található weboldalak eléréséhez és megjelenítéséhez, feltéve, hogy betartja a jelen felhasználási feltételeket, és minden szerzői jog, védjegy és egyéb tulajdonjogi megjegyzés érintetlen marad. Ön csak a weboldal robots.txt protokollja által engedélyezett robotot használhat a webhely feltérképezésére, és az SC EEEBID SRL saját belátása szerint blokkolhat bármilyen feltérképező robotot. A jelen megállapodás alapján engedélyezett használat nem kereskedelmi jellegű (pl. nem értékesítheti a webhelyen vagy ezen keresztül elérhető tartalmat). A weboldal minden egyéb felhasználása tilos.

Az előző bekezdésben szereplő korlátozott engedély kivételével az SC EEEBID SRL nem biztosít Önnek semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos jogot vagy licenszet semmilyen szabadalom, védjegy, szerzői jog vagy más tulajdoni vagy szellemi tulajdonjog alapján. Nem másolhatja a jelen webhely tartalmát egy másik webhelyen vagy más médiában. Minden olyan szoftverre és egyéb anyagra, amelyek letöltésre, hozzáférésre vagy egyéb felhasználásra elérhetővé válnak a saját licencfeltételeikkel erről a webhelyről, az alábbi feltételek, kikötések és értesítések vonatkoznak. Ha nem tartja be ezeket a feltételeket vagy a jelen webhelyen található bármelyik feltételt, az az Ön számára biztosított jogok automatikus, előzetes értesítés nélküli megszűnését vonja maga után, és haladéktalanul meg kell semmisítenie minden letöltött anyagot, ami a birtokába került, felügyelete alatt van vagy ellenőrzése alatt áll. 

Jogi nyilatkozat

Ez a weboldal időről időre technikai pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat tartalmazhat, és nem vállalunk garanciát a közzétett információk pontosságáért. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a jelen webhely legfrissebb oldalait használja, továbbá az információk pontosságáról és teljességéről, mielőtt azokat felhasználná a jelen webhelyen leírt szolgáltatásokkal, termékekkel vagy egyéb ügyekkel kapcsolatos döntések meghozatalához.

Ha a jelen Felhasználási feltételek bármely feltételét az illetékes bíróság bármely tekintetben végrehajthatatlannak találja, a jelen Felhasználási feltételek fennmaradó részének érvényességét ez nem érinti, feltéve, hogy a végrehajthatatlanság nem befolyásolja lényegesen a felek jelen Felhasználási feltételek szerinti jogait.

Bizalmas információk

Az SC EEEBID SRL nem kíván bizalmas vagy védett információkat kapni Öntől a weboldalunkon keresztül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az SC EEEBID SRL részére küldött bármilyen információ vagy anyag NEM minősül bizalmasnak. Azzal, hogy bármilyen információt vagy anyagot küld az SC EEEBID SRL-nek, Ön korlátlan és visszavonhatatlan engedélyt ad az SC EEEBID SRL számára az anyagok vagy információk másolására, sokszorosítására, közzétételére, feltöltésére, továbbítására, terjesztésére, nyilvános megjelenítésére, előadására, módosítására, származtatott művek létrehozására és más módon szabad felhasználásra. Ön is egyetért azzal, hogy az SC EEEBID SRL szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, koncepciót, szakértelmet vagy technikát, amelyet Ön küld nekünk bármilyen célra. Azonban nem adjuk ki az Ön nevét, és nem hozzuk nyilvánosságra más módon azt a tényt, hogy Ön anyagokat vagy egyéb információkat küldött nekünk, kivéve, ha: (a) engedélyt kapunk az Ön nevének használatára; vagy (b) értesítjük Önt előzetesen arról, hogy az oldal egy adott részére beküldött anyagokat vagy egyéb információkat az Ön nevével együtt fogjuk közzétenni vagy más módon felhasználni; vagy (c) erre törvény kötelez bennünket. Az SC EEEBID SRL részére termékek vagy szolgáltatások igénybevétele céljából megadott, személyazonosításra alkalmas információkat az adatvédelmi irányelveinknek megfelelően kezeljük.  Ezek alapja a 2018. évi 190. számú román törvény a GDPR alkalmazására vonatkozó intézkedésekről ("190. számú törvény") tartalmazza a GDPR nemzeti romániai szintű végrehajtására vonatkozó szabályokat.
Mivel a GDPR lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy bizonyos adatfeldolgozási tevékenységekkel kapcsolatban további mentességet, eltéréseket, feltételeket vagy szabályokat fogadjanak el a 190. sz. törvény a következőkre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz:

(i) A személyes adatoknak a foglalkoztatással összefüggésben történő kezelése, amennyiben a munkáltató elektronikus vagy videómegfigyelő rendszereket használ a munkahelyen. Az ilyen típusú adatkezelés a 190. sz. törvényben foglalt további feltételek mellett végezhető, beleértve a szakszervezetekkel/munkavállalók képviselőivel folytatott konzultációt is.
(ii) A természetes személyek személyazonosító számainak kezelése az adatkezelő jogos érdekével összefüggésben. Az adatkezelés további garanciák nyújtása mellett végezhető, beleértve az adatvédelmi tisztviselő kinevezését.
(iii) Az egészségügyi adatok automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás céljából történő feldolgozása csak az érintett kifejezett hozzájárulásával engedélyezett.

Az SC EEEBID SRL Cookie-szabályzatának és adatvédelmi szabályzatának elérése a "Cookie-szabályzat" banneren keresztül a "További részletek a weboldal sütikre vonatkozó szabályzatáról és az adatvédelemről... " link alatt található.

Globális elérhetőség

Az SC EEEBID SRL által az interneten közzétett információk hivatkozásokat vagy kereszthivatkozásokat tartalmazhatnak olyan SC EEEBID SRL termékekre, programokra és szolgáltatásokra, amelyeket az Ön országában nem jelentettek be vagy nem állnak rendelkezésre. Az ilyen hivatkozások nem jelentik azt, hogy az SC EEEBID SRL be kívánja jelenteni vagy elérhetővé kívánja tenni ezeket a termékeket, programokat vagy szolgáltatásokat az Ön országában. Az Ön számára elérhető termékekkel, programokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos információkért forduljon a helyi SC EEEBID SRL üzleti kapcsolattartójához vagy helyi forgalmazójához.

Üzleti kapcsolatok

Ez a weboldal linkeket vagy hivatkozásokat tartalmazhat nem SC EEEBID SRL weboldalakra és forrásokra. Az SC EEEBID SRL nem vállal semmilyen képviseletet, garanciát, vagy egyéb kötelezettséget vagy jóváhagyást a nem SC EEEBID SRL webhelyekkel vagy harmadik féltől származó forrásokkal kapcsolatban, amelyekre az SC EEEBID SRL webhelye hivatkozik, amelyekről elérhetőek, vagy amelyekhez az SC EEEBID SRL webhelye kapcsolódik. Ezen túlmenően az SC EEEBID SRL nem részese és nem felelős semmilyen, harmadik féllel kötött tranzakcióért, még akkor sem, ha az SC EEEBID SRL webhelyéről szerez tudomást az ilyen felekről (vagy az ilyen felekhez vezető linket használja). Amikor Ön egy nem SC EEEBID SRL weboldalra lép, még ha az SC EEEBID SRL vagy ebidtopay logót is tartalmaz, kérjük, vegye figyelembe, hogy az SC EEEBID SRL-től független, és hogy az SC EEEBID SRL nem ellenőrzi az adott weboldal tartalmát. Az Ön feladata, hogy óvintézkedéseket tegyen a vírusoktól, kártevőktől, trójai programoktól és más potenciálisan romboló programoktól való védelem érdekében, valamint hogy megvédje adatait.

Linkelés erre az oldalra

Az SC EEEBID SRL csak olyan, erre a weboldalra mutató linkekhez járul hozzá, amelyekben a link és a link által aktivált oldalak nem: (a) nem hoznak létre kereteket a weboldal bármely oldala körül, vagy nem alkalmaznak más olyan technikákat, amelyek bármilyen módon megváltoztatják a weboldal bármely tartalmának vizuális megjelenését vagy kinézetét; (b) nem vezetik félre az SC EEEBID SRL-rel való kapcsolatot; (c) nem sugallják azt, hogy az SC EEEBID SRL jóváhagyja vagy támogatja Önt, az Ön weboldalát, vagy szolgáltatásait vagy termékkínálatát; és (d) nem hamis vagy félrevezető benyomást kelt az SC EEEBID SRL-ről, vagy más módon károsítja az SC EEEBID SRL nevéhez vagy védjegyeihez kapcsolódó jó hírnevet. A jelen webhelyre való hivatkozás engedélyezésének további feltételeként Ön elfogadja, hogy az SC EEEBID SRL bármikor, saját belátása szerint, megszüntetheti a jelen webhelyre való hivatkozás engedélyezését. Ebben az esetben Ön beleegyezik abba, hogy azonnal eltávolítja az erre a weboldalra mutató összes linket, és beszünteti az SC EEEBID SRL védjegyeinek ezzel kapcsolatos használatát.

GARANCIA NYILATKOZAT

A JELEN WEBHELY HASZNÁLATA AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK. MINDEN ANYAG, INFORMÁCIÓ, TERMÉK, SZOFTVER, PROGRAM ÉS SZOLGÁLTATÁS "AHOGY VAN", SZAVATOSSÁG ÉS GARANCIA NÉLKÜL KERÜL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSRA. A SC EEEBID SRL A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, TÖRVÉNYES ÉS EGYÉB SZAVATOSSÁGOT, GARANCIÁT, VAGY KÉPVISELETET, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ELADHATÓSÁG, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG, VALAMINT A TULAJDONJOGOK ÉS A SZELLEMI TULAJDONJOGOK MEGSÉRTÉSÉNEK TILALMA TEKINTETÉBEN VÁLLALT SZAVATOSSÁGOT. KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, A SC EEEBID SRL NEM VÁLLAL SZAVATOSSÁGOT VAGY GARANCIÁT ARRA, HOGY EZ A WEBOLDAL MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL, IDŐBEN, BIZTONSÁGOSAN VAGY HIBAMENTESEN MŰKÖDIK.

ÖN MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY HA LETÖLTI VAGY MÁS MÓDON SZEREZ BE ANYAGOKAT, INFORMÁCIÓKAT, TERMÉKEKET, SZOFTVEREKET, PROGRAMOKAT VAGY SZOLGÁLTATÁSOKAT ERRŐL A WEBOLDALRÓL, AKKOR EZT SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT ÉS SAJÁT KOCKÁZATÁRA TESZI, ÉS KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS AZ EBBŐL EREDŐ KÁROKÉRT, BELEÉRTVE AZ ADATVESZTÉST VAGY A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉBEN BEKÖVETKEZŐ KÁROKAT. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁT, ÍGY A FENTI KIZÁRÁSOK NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZNAK ÖNRE.


KORLÁTOLT FELELŐSSÉG

AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, AZ SC EEEBID SRL SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN FÉLLEL SZEMBEN SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, PÉLDAMUTATÓ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, AMELY BÁRMILYEN TÍPUSÚ, A JELEN WEBOLDALLAL VAGY BÁRMELY MÁS, AHHOZ KAPCSOLÓDÓ, HIVATKOZOTT WEBOLDALLAL VAGY FORRÁSSAL KAPCSOLATOS VAGY ABBÓL EREDŐ KÁRÉRT, VAGY AZ EZEN A WEBOLDALON KERESZTÜL ELÉRHETŐ, VAGY BÁRMELY ANYAG, INFORMÁCIÓ, TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁÉRT, LETÖLTÉSÉÉRT VAGY AZ AZOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉRT, BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, AZ ELMARADT NYERESÉGET, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKÍTÁSÁT, AZ ELMARADT MEGTAKARÍTÁSOKAT, A PROGRAMOK VAGY MÁS ADATOK ELVESZTÉSÉT, MÉG AKKOR IS, HA A SC EEEBID SRL-T KIFEJEZETTEN TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. EZ A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA ÉS LEMONDÁS A FELELŐSSÉGRŐL MINDEN JOGALAPRA VONATKOZIK, AKÁR SZERZŐDÉSEN, SZAVATOSSÁGON, JOGELLENES KÁROKOZÁSON VAGY BÁRMELY MÁS JOGI ELMÉLETEN ALAPUL.